Çevre Mühendisliği Ders Kataloğu

1. Sınıf

2015 - 2016 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
CMB111 Çevre Mühendisliğine Giriş 3 0 4
FZK107 Fizik I 3 1 5
KMY005 Genel Kimya 3 2 5
MAT113 Matematik I 3 1 5
CMB110 Ölçme Bilgisi 2 1 5
TRS004 Teknik Resim 2 2 4
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2015 - 2016 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BES001 Beden Eğitimi 0 2 2
CMB114 Çevre Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları 2 1 5
FZK108 Fizik II 3 1 5
MAT114 Matematik II 3 1 5
CMB112 Organik Kimya 2 0 5
STJ201 Staj I 0 0 1
IMB122 Statik 3 1 5
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2015 - 2016 Yaz
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
FZK107 Fizik I 3 1 5
FZK108 Fizik II 3 1 5
MAT114 Matematik II 3 1 5
Toplam AKTS: 15
2. Sınıf

2015 - 2016 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
CMB209 Akışkanlar Mekaniği 3 1 5
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
CMB207 Çevre Mikrobiyolojisi 3 1 5
CMB203 Çevre Mühendisliği Kimyası I 3 1 5
CMB208 Hidroloji 2 0 3
CMB205 Mukavemet 2 1 5
CMB211 Olasılık - İstatistik 2 0 5
Toplam AKTS: 30

2015 - 2016 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
CMB204 Çevre Mühendisliği Kimyası II 3 1 5
DFD003 Diferansiyel Denklemler 3 1 4
CMB213 Ekoloji 2 0 3
CMB212 Hidrolik 3 1 5
CMB210 Malzeme Bilgisi 2 0 3
SYA002 Sayısal Analiz 2 1 4
STJ401 Staj II 0 0 1
CMB202 Termodinamik 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2015 - 2016 Yaz
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
CMB209 Akışkanlar Mekaniği 3 1 5
DFD003 Diferansiyel Denklemler 3 1 4
CMB212 Hidrolik 3 1 5
CMB316 Kimyasal Prosesler 2 0 3
SYA002 Sayısal Analiz 2 1 4
Toplam AKTS: 21
3. Sınıf

2015 - 2016 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
CMB313 Çevre Hukuku 2 0 3
CMB315 Çevre Modelleme 3 0 3
CMB301 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler 3 1 5
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
CMB303 Su Getirme 3 1 5
CMB319 Su Kalite Kontrolü 3 0 4
YDİ109 Yabancı Dil I (İngilizce) 3 0 3
Seçmeli (ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3.SINIF SEÇİMLİK(7)) 5
CMSB305 AB ve Türkiye’de Çevre Politikaları 3 0 5
CMSB311 Çevre Mühendisliğinde Jeoloji 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi 3 0 5
CMSB309 İletişim 3 0 5
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri 3 0 5
CMSB303 Mesleki İngilizce I 3 0 5
Toplam AKTS: 30

2015 - 2016 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
CMB306 Atıksu Uzaklaştırma 3 1 4
CMB314 Biyolojik Prosesler 2 1 3
CMB318 Hava Kirliliği 2 1 4
CMB310 İçme Sularının Arıtılması 2 2 4
CMB316 Kimyasal Prosesler 2 0 3
STJ601 Staj III 0 0 1
YDİ110 Yabancı Dil II (İngilizce) 3 0 3
CMB308 Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı 2 1 3
Seçmeli (ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS1(8)) 5
CMSB302 Ekotoksikoloji 3 0 5
CMSB307 Enerji Kaynakları ve Çevre 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi 3 0 5
CMSB304 Mesleki İngilizce II 3 0 5
CMSB310 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 0 5
Toplam AKTS: 30

2015 - 2016 Yaz
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
CMB314 Biyolojik Prosesler 2 1 3
CMB315 Çevre Modelleme 3 0 3
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
CMB316 Kimyasal Prosesler 2 0 3
CMB303 Su Getirme 3 1 5
CMB308 Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı 2 1 3
Toplam AKTS: 19
4. Sınıf

2015 - 2016 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
CMB401 Atıksuların Arıtılması 2 2 5
CMB495 Bitirme Çalışması I 0 2 5
CMB403 Çevre Ekonomisi 3 0 3
CMB405 Endüstriyel Kirlenme Kontrolü 2 2 4
CMB409 Hava Kirliliği Kontrolü 2 1 4
CMB407 Katı Atıklar 3 1 4
Seçmeli (ÇEVRE MÜH.BÖL. ALAN İÇİ SEÇİMLİK DERS 2(9)) 5
CMSB406 Arazide Arıtma 3 0 5
CMSB402 Arıtma Tesislerinin İşletilmesi 3 0 5
CMSB410 Bütünleşik Havza Yönetimi 3 0 5
CMSB409 Deniz Deşarjı 3 0 5
CMSB407 Endüstriyel Mikrobiyoloji 3 0 5
CMSB405 Endüstriyel Su Kirliliği Kontrol Sistemleri Tasarım Esasları 3 0 5
CMSB411 Hava Kirliliği Modellemesi 3 0 5
CMSB413 Hava Kirliliği Ölçüm Teknikleri 3 0 5
CMSB408 İleri Arıtma 3 0 5
CMSB403 Su ve Atıksulardan Nütrient Giderimi 3 0 5
Toplam AKTS: 30

2015 - 2016 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
CMB412 Arıtma Çamurlarının Kontrolü 3 0 4
CMB494 Bitirme Çalışması II 0 2 3
CMB496 Bitirme Çalışması II 0 2 5
CMB414 Çevre Kaynaklarının Planlanması 2 0 4
CMB410 Çevresel Etki Değerlendirilmesi 2 0 3
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
CMB404 Toprak Kirliliği ve Kontrolü 3 0 4
Seçmeli (4.SINIFALAN İÇİ SEÇMELİ DERS 2(10)) 10
CMSB406 Arazide Arıtma 3 0 5
CMSB414 Atık Geri Kazanım Teknolojileri 3 0 5
CMSB410 Bütünleşik Havza Yönetimi 3 0 5
CMSB407 Endüstriyel Mikrobiyoloji 3 0 5
CMSB417 Gürültü Kontrolü 3 0 5
CMSB411 Hava Kirliliği Modellemesi 3 0 5
CMSB413 Hava Kirliliği Ölçüm Teknikleri 3 0 5
CMSB418 Özel Atıkların Yönetimi 3 0 5
CMSB403 Su ve Atıksulardan Nütrient Giderimi 3 0 5
CMSB416 Temiz Üretim Teknolojileri 3 0 5
Toplam AKTS: 35

2015 - 2016 Yaz
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
CMB401 Atıksuların Arıtılması 2 2 5
CMB403 Çevre Ekonomisi 3 0 3
CMB405 Endüstriyel Kirlenme Kontrolü 2 2 4
CMB407 Katı Atıklar 3 1 4